7.разред

У седмом разреду учимо историју Новог века.
Обрадили смо теме које су овај период и окарактерисале у историји као Нови:
У првом полугодишту седмог разреда пуно смо се бавили националном историјом Срба:
Све нас је ово изморило па смо одмор (а и боље оцене) потражили у пројекту Историја Кикинде(погледај у поднаслову)
На реду је ДОБА РЕВОЛУЦИЈА-Европа и свет од краја XVIII  до седамдесетих година   XIX века.
У овом поглављу сазнаћеш више о :
  • Индустријској револуцији
  • Револуцији у Низоземској и Енглеској
  • Америчкој револувији и грађанском рату у САД
  • Француској револуцији  и Наполеоновом добу
  • Револуцији 1848/1849. године