Српска револуцијаС Р П С К А    Р Е В О Ј У Ц И Ј А 15.фебруар 1804-15.фебруар 1835.
Две фазе револуције:

1.Период ратовања
2.Период преговарања

Личности револуције су особе које су осмислиле,подигле и водиле револуцију,
које су револуцију обележиле и дале јој свој лични печат.
Овде можете погледати нешто више о ЛИЧНОСТИМА СРПСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
овде можете погледати нешто више о БИТКАМА у Првом српском устанкуНапомена-за израду текстова о Српској револуцији  кориштена је следећа литература:
Историја Срба I-III,Владимир Ћоровић,Београдски издавачко-графички завод,1989.
Историја српске револуције 1804-1813,Гедеон Ернест Маретић,"Филип Вишњић",Београд
Историјски списи I-II,Вук Стефановић Караџић,Сабрана дела Вука Караџића  књиге XV и XVI,Просвета