серија "Вук Караџић"

1. eпизода, Родни Јадар


 2. епизода, Буна  3.епизода, Војевање   

4. епизода, Правитељствујушчи Совјет