серија "Вук Караџић"

Ово је друга епизода  под именом"Буна"  у којој је приказана сеча кнезова и почетак устанка.
Има неколико делова,због дужине епизоде:
ПРВИ део:


YouTube видеоДРУГИ део


YouTube видео


 ТРЕЋИ део

YouTube видеоЧЕТВРТИ део

YouTube видеоПЕТИ део

YouTube видеоШЕСТИ део

YouTube видео