Краљевина Србија


Берлински конгрес
Берлински конгрес је најзначајнији догађај у српској историји XIX век.
На њему је Србија добила међународно признање и територијално проширење.
У то време Србијом је владала династија Обреновић -Милан и Александар Обреновић

Долазак Александра Обреновића на власт