Да се подсетимо

ИСТОРИЈА ЈЕ ПУНА ЧУДНИХ ПРИЧА,САМО ЈЕ ТРЕБА ПОЗНАВАТИ

Херодот је отац историје.Он је први почео не само да бележи догађаје него и да их објашњава 
и тражи њихов узрок и последице.
Написао је Историју у девет књига која почиње речима:
                
                "Ово је преглед историје Херодота Халикарнашанина који је написан ради тога
                   да се временом не би умањио значај онога што је човечанство створило..."

Догодило се на данашњи дан


Јануар      Фебруар    Март     Април        Мај        Јун          Јул       Август     Септембар     Октобар