КУЛТУРА СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

КУЛТУРА СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
- Књижевност
  • житија
  • летописиМирослављево јеванђеље | Народни музеј
  • родослови
- Правни споменици
- Уметност
  • цркве( манастири)       - грађене су у три различита стила     - РАШКИ СТИЛ, СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКИ СТИЛ И МОРАВСКИ СТИЛ