Османско царство на врхунцу моћи

Османско царство на врхунцу моћи
  Турци Османлије у XIV веку прелазе на Балканско полуострво и почињу њихова освајање *Uspon osmanskog carstva


-у томе им помаже:
  • снажна војска
  • неслога хришћана
  • неспремност запада да пружи помоћ
( прочитај у свесци/уџбенику,ст.161, шта смо написали о паду балканских земаља под османску власт!)


-Османска освајања
MOST SULTANA SULEJMANA U MOSTARU – CRTICE IZ HISTORIJE
- наставио је освајања
-освојио је :
  • 1521 - Београд ( који је тада био угарски)
  • 1526. поразио је Мађаре у бици на Мохачу
  • 1529. покушао је да освоји Беч( прва опсада) али није успео
Водио је ратове и у Азији и Африци
- у његово време Османско царство је било на врхунцу моћи - простирало се на три континента, Европу, Азију и Африку
- Османска држава
- по уређењу је апсолутистичка монархија

**задатак**

** Настала је мала збрка у појмовима. Распореди их тако да поред појма стоји и његово објашњење(значење).
- управља санџаком
-цар
-верско право
- већи део на који се дели царство
-судија
- веће(влада)
- управља беглербеглуком
- први министар
-мања управна област
-на њих се дели пашалук
-султанови закони
- на челу државе је СУЛТАН *
- ВИСОКА ПОРТА                                               
- ВЕЛИКИ ВЕЗИР
- КАНУНИ
- ШЕРИЈАТ
- КАДИЈА
- БЕГЛЕРБЕГЛУК (ПАШАЛУК)
- САНЏАК
-НАХИЈА
- БЕГЛЕРБЕГ
- САНЏАКБЕГ
_______________________________
За ове појмове нађи сама/сам значење и упиши их.
-СПАХИЈЕ
-ЈАНИЧАРИ
-ТИМАР ИЛИ 
- ТИМАРСКИ СИСТЕМ
- РАЈА
-КУЛУК
-ХАРАЧ
- ДАНАК У КРВИ

_______________________________
*** Када повежеш појмове које сам ти понудила и нађеш значење ових других, све напиши у свесци и пошаљи ми фотографију.
-Ако ти је овакав начин рада одговарао , на линку који следи можеш гласати за наш ( мој и ваш :) ) заједнички рад

Comments