ПАД БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА ПОД ОСМАНСКУ ВЛАСТ

 - Пад Цариграда и пропаст Византије ( прочитај у плавом квадрату, на почетку лекције, о султану Мехмеду II)
- султан Мехмед  II наставља освајања на Балкану. Једну за другом падају (осваја их):
 - Последице османских освајања - биле су привремене и трајне

 - ПРИВРЕМЕНЕ  последице су биле:
  • замирање ( престанак) привреде ( рударство, занатство) 
 - ТРАЈНЕ последице су биле:
  • сеобе Срба ка северу и западу ( Угарска)
  • ширење ислама
----------------------------------------------------------------------------------
НАПОМЕНА ( ово не треба преписивати) Кад препишеш лекцију, прочитај је из уџбеника. Покушај да научиш оно најважније. Као што си приметила/ приметио на појединим местима у мојим тезама имаш линк ка занимљивостима. Погледај и те садржаје.
Идуће недеље ћемо имати понављање. Полако се припремај за то.