Пети разред-кључни појмови

ИСТОРИЈА
• Подела прошлости (критеријуми поделе) (1)
ПЕРИОДИЗАЦИЈА  ИСТОРИЈЕ 1*
◦ Стари век (1)
◦ Средњи век (1)
◦ Нови век (1)
◦ Савремено доба (1)
ХРОНОЛОГИ ЈА
◦ Хришћанска ера (1)
◦ Муслиманска ера (1)
ПРАИСТОРИЈА
◦ Каменодоба (2)
◦ Метално доба (2)
ОТКРИЋА
◦ Откриће ватре (1)
◦ Откриће точка (1)
◦ Откриће метала (1)
ПРИВРЕДА
◦ Појава земљорадње (2)
◦ Појава сточарства (2)
◦ Појава занатства (2)
КУЛ ТУРА  И  КУЛТУРНО  НАСЛЕЂЕ
◦ Лепенски Вир (1)
◦ Винча (1)
◦ Пирамиде (1)
◦ Појава писма (IV миленијум пре н.е.) (1)
◦ Алфабет (1)
◦ Мит (1)
◦ Олимпијске игре (1)
◦ Филозофиј а (1)
◦ Еп
Трајанова табла (1)
◦ Најзначајнији римски градови на тлу Србије (Син- гидунум, Сирмијум, Наисус) (1)
◦ Гамзиград (1)
◦ Ахил (2)
◦ Херакле (2)
◦ Тројански рат (2)
◦ Римске провинције на тлу Србије (2)
◦ Илијада (2)
◦ Одисеја (2)
◦ Клинопис (3)
◦ Хијерогли фи (3)
◦ Прве Олимпијске игре (776. године пре н.е.) (3)
◦ Александријска библиотека (3)

Број иза појма  значи:
Нужна знања – 1
Важна знања – 2
Вредна знања – 3

ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ
◦ Стари исток (1)
◦ Египат (1)
◦ Месопотамија (1)
◦ Средоземље (1)
◦ Грчка (1)
◦ Италија (1)
◦ Балканско полуострво (1)
ДРЖАВА  И  ДРЖАВНО  УРЕЂЕЊЕ
◦ Настанак првих држава у долинама Нила, Тигра и Еуфрата (IV мил. пре н.е.) (1)
◦ Град-држава, полис (1)
◦ Персија (1)
◦ Спарта (1)
◦ Атина (1)
◦ Рим (1)
◦ Република (1)
◦ Пропаст Западног римског царства (476. године) (1)
◦ Оснивање Рима (753. године пре н.е.) (2)
◦ Картагина (2)
◦ Подела Римског царства (крајем IV века н.е.) (2)
◦ Државно уређење Атине (архонти, народна скуп штина, ареопаг) (3)
◦ Државно уређење старог Рима (конзули, народна скупштина, сенат) (3
Територијалне јединице
◦ Провинција (1)
Демократија
Скупштина
◦ Народна скупштина (1)
Владарске титуле
◦ Цар (1)
◦ Краљ (1)
◦ Фараон (2)
Град
◦ Јерусалим (1)
◦ Рим (1)
◦ Константинопољ (1)
◦ Троја (2)
◦ Микена (2)
◦ Александрија у Египту (3)
◦ Оснивање Константинопоља (330. го ди не) (3)


ДРУШТВО И ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ
◦ Аристократија (1)
◦ Ропство (роб, робовласник) (1)
◦ Друштвено уређење Атине (аристократија, де мос) (3)
◦ Друштвено уређење Рима (патрицији и плебејци) (3)
ЗАКОНИ /ЗАКОНИК
◦ Хамурабијев законик (2)
РЕЛИГИЈА  И  ЦРКВА
◦ Многобожачке религије (политеизам) (1)
◦ Једнобожачке религије (монотеизам) (1)
◦ Грчки богови (Зевс, Хeра, Атина, Посејдон) (1)
◦ Римски богови (Јупитер, Марс, Венера) (1)
◦ Хришћанство (1)
◦ Апостоли (1)
◦ Исус Христос (1)
◦ Библија (Стари завет, Нови завет, јеванђеља) (1)
Прогони хришћана (2)
◦ Милански едикт (313. године н.е.) (2)
КОЛОНИЗАЦИЈА
◦ Колониј а (1)
РАТ
◦ Грчко-персијски ратови (прва половина V века пре н.е.) (1)
◦ Пелопонески рат (431-404. године пре н.е.) (2)
◦ Пунски ратови (2)
◦ Маратонска битка (490. године пре н.е.) (3)
◦ Битка код Гаугамеле (331. године пре н.е.) (3)
◦ Битка код Кане (216. године пре н.е.) (3)
СЕОБЕ/МИГРАЦИЈЕ
◦ Варвари (1)
◦ Велика сеоба народа (1)
◦ Пролазак Хуна кроз Врата народа (375. године) (3)
НАРОД
◦ Јевреји (1)
◦ Грци (1)
◦ Хуни (1)
◦ Вандали (2)
◦ Готи (3)
ЛИЧНОСТИ
◦ Хомер (1)
◦ Перикле (1)
◦ Александар Велики (336-327. године пре н.е.) (1)
◦ Цезар (1)
◦ Октавијан Август (1)
◦ Константин Велики (306-337. године н.е.) (1)
◦ Херодот (2)
◦ Тукидид (2)
◦ Тацит (2)
◦ Рамзес II (3)
◦ Пир (3)
◦ Ханибал (3)
◦ Трајан (3)