Положај Срба под османском влашћу и слабљење Османског царства - отпор,ратови, сеобе

Положај Срба под османском влашћу и  слабљење Османског царства - отпор,ратови, сеобе

    Положај Срба под османском влашћу ( уџбеник ст. 210 - 216.) -
    - Српско друштво - раја и власи
    - Срби су под Турцима били:
 • раја - зависно сеоско становништво,плаћају порез (харач), дају кулук( тежак рад) и  данак у крви
 • дербенџије - чувају путеве, мостове, пролазе
 • мартолози - посада на тврђавама и на у чамцима на Дунаву
 • власи - планински сточари, плаћају филурију-1 дукат по мушкој глави годишње
    -Исламизација -прелазак из хришћанства у ислам. Била је :
 • добровољна - да би се сачувао положај, привилегије и имање, да би се напредовало у власти
 • присилна - данак у крви ( Мехмед - паша Соколовић)
    - Ево неких појмова које би могла/ могао да потражиш и сазнаш више( Срби под Туцима)
 • Делије
 • махала
 • чаршија
 • џамија
    - Пећка патријаршија Вељко Ивковић 🇷🇸 on Twitter: "Ово је територија надлежности ...
    - после освајања Османлија српска патријаршија је престала да постоји.
    - то је било значајно јер је патријаршија омогућила очување културе, вере, цркава и манастира код Срба
    - црквене старешине су почеле да предводе Србе( крај 16.века) у устанцима и побунама против Османлија,предводили су Србе у ратовима и сеобама
    - зато ће 1766. Пећка патријаршија бити укинута


( на карти је приказана територија која је била под управом Пећке патријаршије)    Срби у време слабљења Османског царства - отпор, ратови, сеобе( уџбеник ст. 217 - 222.)
    - Престанком турских освајања (крај XVII) почиње криза османског царства
    - повећавају се намети над хришћанима који због тога све теже подносе турску влас и почиње њихив отпор
    - облици српског отпора:
 •     хајдуци - одметници од турске власти
                                    групе од 10 до 30 људи
                                вођа се зове харамбаша
                                јатаци су људи код којих се скривају зими
                                живе на територији Османског царства
 •     ускоци  -  живе ван територије Османског царства
                                упадају (ускачу) на територију Османског царства и пљачкају
                                после се враћају назад (Хабзбуршка монархија или Млетачка република)
 •   учешће у ратовима хришћанских сила против Османлија
                                најзначајнији је био Велики бечки рат (1683 - 1699) - почео је другом турском опсадом Беча а завршио се Карловачким миром  
                                то је довело до Прве сеобе Срба 1690. под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем
                                 после још једног аустро- турског рата , 1739. дошло је до Друге сеобе Срба, под патријархом

Сеобе Срба | Учионица историје