Промене у начину производње и успон градова

Промене у начину производње и успон градова
 - за почетак се подсети: каква је то занатска производња, ко ради у мајсторској радионици, колико производа се на тај начин произведе?
- Мануфактура - нов начин производње
- то је и даље ручна производња ( има алата али нема машина) у којој је извршена подела рада
  • пример производње капута : један радник исцртава крој на платну, други кроји( сече) материјал, трећи шије(спаја) предњи део, четврти шије само рукаве, пети спаја предњи и задњи део капута, шести нашива рукаве,седми нашива џепове, осми додаје поставу.....и тако све до последњег радника у низу који пегла цео капут и ушива дугмад.
-предности мануфактуре су биле:
  • бржа производња
  • више производа
  • више запослених
  • већа зарада власника мануфактуре
  • кратак период обуке за посао
-Мануфактурна производња је почетак капиталистичке производње односно новог друштвеног уређења - капитализма
- Слабљење феудализма и зачетак капитализма
- пораст броја становника
-развој две нове друштвене групе( слоја, класе):
                                                                       ↓
            капиталисти   ←         → најамна радна снага - радници
                                    ↓                                              ↓
             богати грађани који имају                                                  кметови, сељаци који су дошли у 
                         богатство( капитал) које улажу у                                       град. Немају новац.Имају само слободу и 
                          мануфактуру, банке, трговину                                          свој рад. Почињу да раде за капиталисте и 
                          који су могли да им донесу                                                добијају најамнину( плату).
                          велику добит.Имају све више 
                        новца али и даље немају власт.
                                                     ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓    ↓    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
                    →→→→→→ КАПИТАЛИСТИЧКИ ОДНОСИ ←←←←←
- Развој градова
- због открића нових поморских путева центар трговине се сели на запад и обале Атлантског океана
- нове трговачке силе- Шпанија, Португалија, а онда и Холандија, Енглеска, француска
- развијају се нови трговачки центри - Лисабон, Антверпен, Лондон, Амстердам
ДОМАЋИ ЗАДАТАК - Састави( нацртај) мапу ума за претходну лекцију- Велика географска открића. Кад урадиш домаћи у свесци фотографиши га и пошаљи ми на мејл фотографију!