Прва владавина кнеза Милоша и Михаила Обреновића

Прва владавина кнеза Милоша и Михаила Обреновића

Srbija obeležava Sretenje Gospodnje i Dan državnosti | Hronika
-кнез Милош води дипломатску борбу са Турцима- преговара, поткупљује, шаље делегације султану и у Русију и обрачунава се са политичким противницима
-1817. у Србију се тајно враћа Карађорђе са намером да поново дигне устанак. Због тога Милош издаје наређење да се Карађорђе убије
-Хатишериф из 1830. и 1833. године .  Србија је добила:
 • слободу вероисповести и трговине
 • самосталну управу и судство
 • плаћање тачно утврђеног годишњег данка
 • право на оснивање школа, болница, цркава и штампарија
 • проширење за 6 нахија ослобођених у Првом српском устанку
 • муслиманима је забрањен боравак ван градова
 • титула кнеза је постала наследна
 • сељаци су постали власници земље а спахије напуштају територију кнежевине
 • у Србији остају само османске војне посаде у 6 градова
→→→СРБИЈА ЈЕ ТАКО ПОСТАЛА АУТОНОМНА КНЕЖЕВИНА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ←←←
- Владавина кнеза Милоша Обреновића и Сретењски уставBiografija: knez Miloš Obrenović
- влада апсолутистички( самостално), противнике протерује или убија, отпор против њега савладава силом, богати се
- било је више буна против њега
- највеће буне - 1825. Ђакова и 1835. Милетина - народ тражи:
 • личну и имовинску сигурност
 • смањење пореза
 • укидање кулука
 • слободу трговине
- под притиском кнез дозвољава доношење устава
-15.фебруар 1835. Сретењски устав ограничава кнежеву власт и укида феудализам  . Нису га подржале Русија и Турска па није ни ступио на снагу.
- 1838.Турски устав   (хатишериф из 1838.) уз власт кнеза уводи се Совјет од 17 чланова( касније названи Уставобранитељи) који се бирају доживотно и кнез не може да их мења.
- кнез Милош не жели да влада по оваквом уставу и 1839. напушта власт 
- прво га наслеђује старији син, Милан, који је болестан и убрзо умире
- затим на власт долази кнежев млађи син Михаило (1839-1842) он наставља да влада као Милош и зато долази у сукоб са уставобранитељима и напушта власт 1842.
- привреда, култура  и свакодневни живот у Кнежевини Србији - →→ прочитати из уџбеника ←←