Шести разред-кључни појмови

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ 4
◦ Повеље (2)
◦ Житија (2)
◦ Фреске (2)
◦ Минијатуре (3)
◦ Архив (2)
◦ Новац (2)
◦ Грађевине (2)
◦ Оружје (2)
◦ Ору ђе – оста ци (2)
◦ Легенде (2)
◦ Народне  песме (2)
ПРИВРЕДА
◦ Натурална (1)
◦ Робно-новчана (1)
◦ Земљорадња (1)
◦ Сточарство (1)
◦ Трговина (1)
◦ Занатство (1)
◦ Цех (3)
◦ Караван (2)
◦ Рударство (2)
◦ Ново Брдо (2)
◦ Београд (1)
ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ
◦ Европа (1)
◦ Африка (1)
◦ Азија (1)
◦ Мала Азија (1)
◦ Блиски исток – Палестина (2)
◦ Балканско полуострво (1)
◦ Средоземље (1)
◦ Србија (1)
◦ Рашка (1)
◦ Зета – Дукља (1)
◦ Босна (1)
◦ Света гора (2)
◦ Рим (1)
◦ Цариград – Константинопољ (1)
◦ Царичин град (3)
◦ Јеруса лим (1)
◦ Мека (3)
◦ Крушевац (2)
◦ Смедерево (2)
КУЛ ТУРА
◦ Хришћанска византијска – грчка културна зона (2)
◦ Хришћанска латинска – римска (2)
◦ Исламска (2)
◦ Глагољица (2)
◦ Латиница (1)
◦ Ћирилица (1)
◦ Краљевић Марко (1)
◦ Косовска битка (1)
◦ Краљ Артур (3)
◦ Хиландар (1)
◦ Студеница (1)
◦ Грачаница (2)
◦ Жича (2)
◦ Света Софија (3)
◦ Ниш (3)
◦ Универзитет (2)
◦ Црква (1)
◦ Ктитор (3)
◦ Двор (1)
◦ Грб (1)

4 Легенда:
Класификација знања која су везана уз појмове значи:
Нужна знања – 1
Важна знања – 2
Вредна знања – 3

ДРЖАВЕ
◦ Западно римско царство (1)
◦ Источно римско царство – Византија (1)
◦ Арабљански калифат (1)
◦ Франачка (2)
◦ Бугарска (2)
◦ Угарска (2)
◦ Млетачка република (3)
◦ Дубровачка република (2)
◦ Немачко-римско царство (2)
◦ Енглеска (2)
◦ Француска (2)
◦ Крсташке земље (3)
◦ Османско царство (1)
◦ Кијевска Русија (3)
◦ Српска краљевина (1)
◦ Српско царство (1)
◦ Моравска Србија (2)
◦ Српска деспотовина (1)
◦ Краљевина (1)
◦ Царство (1)
◦ Државни сабор (3)
◦ Кнежевина (2)
◦ Калифат (2)
◦ Велики жупан (3)
◦ Краљ (1)
◦ Цар (1)
◦ Калиф (3)
◦ Султан (2)
◦ Кнез (2)
◦ Деспот (2)
◦ Каролинзи (2)
◦ Немањићи (1)
◦ Лазаревићи ( 1)
◦ Бранковићи (1)
◦ Жупа (3)
◦ Село (1)
◦ Град (1)
◦ Париз (3)
◦ Оксфорд (3)
ДРУШТВО
◦ Племство – властела (1)
◦ Свештенство (1)
◦ Грађани (1)
◦ Зависно становништво (1)
◦ Кмет (1)
◦ Влах (3)
◦ Феудализам (1)
◦ Феуд (1)
◦ Баштина (2)
◦ Сениор (1)
◦ Вазал (1)
◦ Витез (2)
◦ Мајстор (2)
◦ Калфа (2)
◦ Шегрт (2)
◦ Паганство (2)
◦ Јудаизам (1)
◦ Хришћанство (1)
◦ Ислам (1)
◦ Хиџра (3)
◦ Велика шизма (2)
◦ Православље (1)
◦ Католичанство (1)
◦ Јереси (2)
◦ Богумили (3)
◦ Покрштавање – христијанизација (2)
◦ Ћирило и Методиј е (1)
◦ Исламизациј а (3)
◦ Крсташки ратови (2)
◦ Папа (1)
◦ Патријарх (1)
◦ Надбискуп (3)
◦ Архиепископ (2)
◦ Бискуп (3)
◦ Епископ (3)
◦ Свештеник (1)
◦ Монах (2)
◦ Црква (1)
◦ Џамиј а (1)
◦ Манастир (1)
◦ Синагога (2)
◦ Архиепископија (2)
◦ Патријаршија (1)
◦ Аутокефалност (3)
◦ Српска  патријаршија (1)


ЗАКОНИ И ЗАКОНИК
◦ Магнакарта (3)
◦ Златна була (3)
◦ Душанов законик (1)
ВОЈСКА
◦ Коњица (2)
◦ Пешадија (2)
◦ Стрелци (3)
◦ Тврђава (1)
◦ Опсада (1)
◦ Маричка битка (2)
◦ Пад Цариграда (1)
◦ Пад Смедерева – Србије (1)
◦ Пад Босне (2)
◦ Битка на Велбужду (3)

СЕОБЕ
◦ Велика сеоба народа (1)
◦ Сеобе Јужних Словена (1)
◦ Досељавање Авара (2)
◦ Досељавање Срба и Хрва та (1)
◦ Сеобе Викинга (3)
◦ Сеобе Срба у Угарску (1)

НАРОДИ
◦ Хуни (2)
◦ Германи (1)
◦ Франци (2)
◦ Нормани-Викинзи (3)
◦ Руси (2)
◦ Византинци / Ромеји (1)
◦ Арабљани (1)
◦ Романи (1)
◦ Словени (1)
− Источни
− Јужни
− Западни
◦ Авари (2)
◦ Срби (1)
◦ Хрвати (1)
◦ Бугари (1)
◦ Мађари (1)
◦ Албанци (2)
◦ Румуни (2)
◦ Турци – Османлије (1)

ЛИЧНОСТИ
◦ Атила (2)
◦ Јустинијан (2)
◦ Карло Велики (2)
◦ Муха мед (1)
◦ Са муило (3)
◦ Фридрих Барбароса (3)
◦ Ричард Лавље Срце (3)
◦ Саладин (3)
◦ Мурат I (2)
◦ Mехмед Освајач (2)
◦ Марко Поло (3)
◦ Влад Цепеш Дракула (3)
◦ Ђурађ Кастриот Скендербег (3)
◦ Стефан Немања (1)
◦ Стефан Првовенчани (1)
◦ Краљ Милутин (2)
◦ Цар Стефан Душан (1)
◦ Цар Урош (2)
◦ Краљ Вукашин (3)
◦ Кнез Лазар (1)
◦ Вук Бранковић (1)
◦ Краљ Твртко (2)
◦ Милош Обилић (1)
◦ Кнегиња Милица (2)
◦ Деспот Стефан Лазаревић (1)
◦ Деспот Ђурађ Бранковић (1)
◦ Сава Немањић (1)