Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века

Срби под хабзбуршком влашћу ( уџбеник ст.242 - 249.)  
    - о њима брине Карловачка митрополија
    - имају привилегије- право на своје школе и веруNi brige te, sivi 'tiću...mi smo s tobom, Svetozare Miletiću. - Dotkom
    - немају политичка права
    - 1848. захватила их је револуција
    - на сабору у Сремским Карловцима су прогласили своју Војводину
    - против те Војводине и аутономије је била Угарска
    -  дошло је до сукоба
    - револуција је угушена а од Војводине је остало само име које имамо и данас! 
    - један од бораца за права Срба био је Светозар Милетић
    - посебно значајна за Србе у Хабзбуршкој монархији била је Матица српска
    -Матица српска основана је у Пешти 1826. а 1864. пресељена је у Нови Сад
Положај Срба у Османском царству ( уџбеник ст. 252 - 256.)
    - Срби( под Османлијама) су живели у Босни и Херцеговини и Старој Србији и Македонији
    - на тим територијама су били раја без икаквих права